logo
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น
ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จ.น่าน 55210 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 เดิมพื้นที่ตั้งหมู่บ้านน่านมั่นคง เป็นป่ามีเส้นทางมาจากเทือกเขา ทางทิศตะวันออกมาถึงถนนสายลาดยางทางออกมาที่ห้วยลากปืนเป็นทางผ่านของ ผกค. ในอดีต เคยดักซุ่มโจมตีรถทหารที่ผ่านมาทางเส้นดังกล่าวนไปบนดอยหลายครั้ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คือนายอุดม เพชรศิริ ได้มีโครงการให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเพื่อเป็นหมู่บ้านกันชน โดยให้หน่วยงานร.พ.ช. มาบุกเบิกพื้นที่ แล้วประกาศให้ราษฎรมาจับจองเป็นที่ปลูกบ้านโดยจัดให้เป็นแปลงๆละ2งานมีราษฎรจากบ้านดอนไชย บ้านสบยาง มาจากอำเภอปัว และมาจากต่างจังหวัด มาจับจอง ภายหลังได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เมื่อพ.ศ.2523 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า หมู่บ้านน่านมั่นคง เหตุผลคำว่า น่าน มาจากจังหวัดน่าน ส่วนคำว่า มั่นคง ก็คือให้หมู่บ้านนี้มั่นคงสืบต่อไป
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จ.น่าน 55210 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 18:30

วันจันทร์ 08:00 - 18:30

วันอังคาร 08:00 - 18:30

วันพุธ 08:00 - 18:30

วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:30

วันศุกร์ 08:00 - 18:30

วันเสาร์ 08:00 - 18:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ