logo
บ้านซาวหลวง ผ้าทอ
ต.บ่อสวก  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน  55000 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
รายละเอียด
แต่เดิมดำเนินกิจกรรมรวมกันกับบ้านนาปงพัฒนา ภายหลังมีการแยกหมู่บ้าน  หมู่บ้านนาปงพัฒนาได้แยกกลุ่มออกไป ในปี 2540 จึงตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 40 รายและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีนางบัวลอย อุเทธิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ 24 คน และ นางบัวลอย อุเทธิ ในฐานะประธานได้จัดเวทีประชาคม ชาวบ้านขึ้นโดยเปิดโอกาสและเชิญชวนให้แม่บ้านที่ว่างงานที่มีใจรักในการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้าออกแบบลายผ้าที่เป็นลายดั้งเดิม และรวบรวมผลผลิตของผ้านำไปขายให้อย่างเป็นระบบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมือ จึงทำให้มีลวดลายและเอกลักษณ์แตกต่างจากสินค้าทั่วไปวัตถุดิบหลัก : ฝ้ายธรรมชาติราคา : 600 – 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับลวดลายและวัสดุ)
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ต.บ่อสวก  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน  55000 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ