logo
วัดมหาโพธิ์
8 ถ.มหายศ  ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
รายละเอียด
วัดมหาโพธิ์ตั้งอยู่ในตำบลเวียงเหนือเขต ๒ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประวัติสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่พญาสุมนเทวราช เจ้าเมืองน่านได้ย้ายเมืองมาสร้างใหม่เนื่องจากเมืองเก่าน้ำท่วม เมืองใหม่ซึ่งมีคุ้มวัดพระแก้วด้วยนั้น ได้ชื่อว่า เวียงเหนือ (อยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๖๒-๒๓๙๗ ปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านสถารศ-มหาโพธิ์) ต่อมาไฟใหม้วิหารในคุ้มวัดพระแก้วจนหมดเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องลงรักปิดทองปางเปิดโลกสูง ๒.๘๓ เมตร ล้มอยู่หน้าฐานพระ จึงนำมาทำความสะอาดและนำไปฝากไว้ที่วัดเชียงแข็ง แต่วัดเชียงแข็งเกรงจะถูกโจรกรรมจึงนำกลับคืนมาที่วัดมหาโพธิ์ ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดมหาโพธ์ พระพุทธรูปยืนไม้แกะสลักลงรักปิดทองที่เหลืออยู่ในกองเถ้าถ่านองค์นี้เป็นที่นับถือของชาวน่านว่า ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ ไม่ใหม้ไฟ และถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดมหาโพธ์และเป็นสมบัติของชาวเมืองน่าน มีเรื่องเล่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชาวต่างชาติจะขอซื้อโดยจะหล่อพระพุทธรูปโลหะให้แทน แต่ปรากฎว่า โลหะที่ใช้หล่อนั้นให้มีอันเป็นไปใช้ไม่ได้เสียทุกทีจนต้องล้มเลิกไปและหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการกระทำดังกล่าวข้างต้นอีกเลย
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
8 ถ.มหายศ  ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 06:00 - 17:00

วันจันทร์ 06:00 - 17:00

วันอังคาร 06:00 - 17:00

วันพุธ 06:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 06:00 - 17:00

วันศุกร์ 06:00 - 17:00

วันเสาร์ 06:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ