logo
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
หมู่ 6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ : 032-691226
รายละเอียด
วนอุทยานป่ากลางอ่าว ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ สภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายอยู่ใกล้ชายทะเล มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ มีไม้ยางขึ้นอยู่เป็นส่วนมาก รองลงมาเป็นไม้พะยอม ตะเคียน และไม้พันลำ สัตว์ป่า มีเฉพาะสัตว์เล็ก ๆ ได้แก่ กระรอก กระแต แย้ จิ้งเหลน นกกางเขนบ้าน นกตะปูด นกปะหลอด และงูต่าง ๆ
ลักษณะเด่น
วนอุทยานป่ากลางอ่าว เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สัตว์ป่ามีเฉพาะสัตว์เล็ก ๆ ได้แก่ กระรอก กระแต แย้ จิ้งเหลน นกกางเขนบ้าน นกตะปูด นกปะหลอด และงูต่าง ๆ อีกทั้งนี้ยังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ประวัติ
วนอุทยานป่ากลางอ่าว ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 4, 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เดิมพื้นที่บริเวณวนป่ากลางอ่าว ทางราชการได้ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้เป็นเขตหวงห้าม ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 โดยให้เรียก “ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบล บางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2485 ” ซึ่งตราไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ทางจังหวัดเห็นว่าป่าแห่งนี้มีไม้ยางนาขนาดใหญ่และขนาดย่อมเป็นจำนวนมาก จึงทำเรื่องถึงรัฐมนตรี เพื่อขอให้คุ้มครองผืนป่าแห่งนี้ไว้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 เพื่อทางการจะได้ดำเนินการบำรุงพันธุ์ไม้ยางให้เจริญเติบโต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศให้ป่าแห่งนี้เป็นป่าสงวน และให้เรียกพระราชกฤษฎีกานี้ว่า “ พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ากลางอ่าว ในท้องที่ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2492 ”
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ 6 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์
032-691226
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 17:00

วันจันทร์ 08:30 - 17:00

วันอังคาร 08:30 - 17:00

วันพุธ 08:30 - 17:00

วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:00

วันศุกร์ 08:30 - 17:00

วันเสาร์ 08:30 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ