logo
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
เบอร์โทรศัพท์ : 098-016 1076
รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านประมง และเป็นแหล่งบริการความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำให้กับประชาชนทั่วไป พิพิธภัณฑ์แบ่งส่วนจัดแสดงเป็น 3 ส่วน หลัก ประกอบด้วย

นิทรรศการและตู้แสดงสัตว์น้ำ จำนวน 70 ตู้ มีขนาดตั้งแต่ 1-50 ลูกบาศก์เมตร มีพันธุ์สัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม ทั้งสายพันธุ์ในและต่างประเทศกว่า 300 ชนิด เช่น ปลาช่อนอเมซอน ปลาอโรวาน่า ม้าน้ำ ปลาพาคู ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ เป็นต้นส่วนจัดแสดงความสามารถสัตว์ จัดแสดงและศึกษาชีววิทยาของแมวน้ำและนาก เพื่อศึกษาศักยภาพในการฝึกสอนและแสดง ซึ่งเป็ฯแมวน้ำจากแอฟริกาใต้ มีทั้งหมด 5 ตัว

ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ป่า โดยมีสัตว์ป่าท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ จัดเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาทางชีววิทยาและการเพาะพันธุ์ รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่นของภาคใต้

นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดทำค่ายกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนนักศึกษา เช่น การเดินศึกษาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ดำน้ำ พายเรือแคนู หรือฝึกอบรมเรื่องต่างๆ อาทิ การจัดตู้ปลา การเลี้ยงปลา การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น
ลักษณะเด่น
-การนำเสนอสัตว์ท้องถิ่นในเชิงวิชาการด้านชีวประมง
-การนำเสนอสัตว์ท้องถิ่นประเภทสัตว์น้ำจืด
-การนำเสนอสัตว์ท้องถิ่นประเภทสัตว์น้ำกร่อย
-การนำเสนอสัตว์ท้องถิ่นประเภทสัตว์น้ำเค็ม
ประวัติ
ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน และยังมีห้องปฎิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบริการแก่นักท่องเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
เบอร์โทรศัพท์
098-016 1076
Website
http://nrei.rmutsv.ac.th/th/content/308-1419567977-245-261214#overlay-context=th
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00

วันจันทร์ 09:00 - 17:00

วันอังคาร 09:00 - 17:00

วันพุธ 09:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00

วันศุกร์ 09:00 - 17:00

วันเสาร์ 09:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท
ต่างชาติ เด็ก 30 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท
ไทย เด็ก 30 บาท
หมายเหตุ*
หมู่คณะ(มีหนังสือขอความอนุเคราะห์) ราคา 20 บาท **หมายเหตุ** บัตรเข้าชม 1 ใบ สามารถเข้าชมได้ทุกกิจกรรม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ , การแสดงแมวน้ำ ,สวนนก ,บ่อเต่าทะเล ฯลฯ)
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ