logo
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน (ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน) หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1171528
รายละเอียด
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน (เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) หมู่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม หรือศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติที่สามารถเอาชนะธรรมชาติที่คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ เป็นแนวกั้นความยาวกว่า 1,800 เมตร รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมจนสำเร็จ ภายในพื้นที่นั้นมีสะพานคอนกรีตเรียบชายทะเลยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมถึงการศึกษาระบบนิเวศน์และพักผ่อนหย่อนใจ
ลักษณะเด่น
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการปลูกป่าชายเลน
ประวัติ
พื้นที่บริเวณชายฝั่งของชุมชนบางบ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กว่า 30 ไร่ ถูกกัดเซาะหายไป จนคนในชุมชนกว่า 11 หลังคาเรือนต้องรื้อบ้านหนี จากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินานนับ 20 ปี
จากผลกระทบในครั้งนี้ทำให้ชุมชนเริ่มตื่นตัวที่จะรักษาผืนแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเอาไว้ นำโดย “ผู้ใหญ่แดง” หรือ วิสูตร นวมศิริ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ซึ่งได้เริ่มหาทางเอาชนะกับธรรมชาติ โดยการทำแนวปะทะกับคลื่นลม คลื่นทะเลจากป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผล จึงเริ่มขยายพื้นที่ป่าชายเลนขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งทำแนวไม้ไผ่เพื่อช่วยชะลอลมและคลื่น
“ผู้ใหญ่แดง” เล่าให้ฟังว่า “เกิดปัญหาการกัดเซาะมานานนับ 20 ปี จนชายฝั่งพัง บ้านเรือนที่อยู่ในหมู่ 10 ต้องรื้อหนีถึง 11 หลัง พอตนเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี 2551 ก็มองถึงปัญหานี้เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ เลยมีการชักชวนชาวบ้านว่า เราจะต้องต่อสู้กับธรรมชาติแบบนี้ โดยไม่ทำให้บ้านเรือนต้องรื้อหนีกันอีก ก็เลยเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นรวมถึงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งชุมชนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ทำให้เขารู้ถึงปัญหาของการกัดเซาะว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตอนนี้บ้านเรือนภายในชุมชนบางบ่อหมู่ที่ 10 ก็ไม่ได้รื้อหนีเนื่องจากสาเหตุการถูกกัดเซาะอีกต่อไป”
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน (ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน) หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์
085-1171528
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00

วันจันทร์ 08:00 - 17:00

วันอังคาร 08:00 - 17:00

วันพุธ 08:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00

วันศุกร์ 08:00 - 17:00

วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นกล้าไม้เพื่อปลูกป่าชายเลน
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ