logo
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ
หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน หมู่ 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0782610
รายละเอียด
ภูมิปัญญาการทอผ้า ลายขะแจ๋หลงตู้ (กุญแจหลงตู้) ลายผ้าทอของชาวไตลื้อบ้านธิ
ลักษณะเด่น
ผ้าทอมือ ลายขะแจ๋หลงตู้ (กุญแจหลงตู้)
ประวัติ
ชาวไทลื้อบ้านธิ ลำพูน ชาวไทลื้อบ้านธิเดิมทีอยู่ดินแดนสิบสองปัน¬นาแต่ด้วยเหตุหลายปัจจัยทำให้ต้องย้ายถิ่น-ฐานมาที่จังหวัดลำพูน ชาวไทลื้อชอบอาศัยบริเวณริมน้ำเพื่อสะดวกใ¬นการทำมาหากิน และนับถือผี ประเพณีของชาวไทลื้อมีมากมาย เช่น กินหวานต๋านม่วน เลื้ยงผีขุนน้ำ เป็นต้น.ชาวไทลื้อจะรักพวกพ้อง และจะแต่งงานกันเองในเครือญาติ ผู้ที่มาสร้างถิ่นฐานในบ้านธิคนแรกคือพ่อห¬นาญปัญโญกับแม่อุ๊ยขา บ้านแพะเป็นบ้านแรกที่ไทลื้อบ้านธิมาอาศัยและขยา¬ยไปเรื่อยๆจนมีลูกหลานมากมายและได้ชยายเป็น10หมู่บ้าน
ในท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ เรื่องที่เล่าอาจเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง แล้วเล่าต่อ ๆ กันมา และอาจแพร่ไปยังท้องถิ่นอื่นด้วย ตำนาน คือ เรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับประเพณีเก่าแก่ บางเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และอ้างถึงตัวบุคคลหรือสถานที่ที่มี อยู่จริง ในท้องถิ่นหรือชุมชนหลายแห่งมีเรื่องของวีรบุรุษหรือคนที่ทำประโยชน์ให้กับ ชุมชนแห่งนั้น ผู้คนในชุมชนมีความรักและภาคภูมิในในตัวบุคคลเหล่านี้ จึงนำเรื่องราวของเขามาเล่า คนบางกลุ่มยังเชื่อว่าวีรบุรุษเหล่านี้ยังไม่ตาย แต่ซ่อนตัวอยู่ในที่เร้นลับและรอเวลาที่จะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องของตนเอง ตำนานมีเล่ากันอยู่ทั่วไป แต่ จุดประสงค์หลักในการเล่าต่างไปจากนิทาน คือตำนานเล่าเพื่อให้ผู้คนได้ทราบถึงความจริงบางอย่างที่สำคัญ อธิบายปรากฏการณ์พิเศษหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ควรจดจำ เนื้อหาของตำนานจะสอดแทรกความเป็นจริง ทำให้เรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงเวลา วัน เดือน ปี ฤดูกาลที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ฟังเชื่อถือมากขึ้น
ตำนานบ้านธิ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอบ้านธิ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเริ่มต้นขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี เพราะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ส่วนชาวไทลื้อนั้น ถือเป็นกลุ่มชนที่โดดเด่นในอำเภอบ้านธิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเป็นมาที่น่าสนใจ บ้านธิมีความเป็นมาที่เก่าแก่ ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมหนึ่งของอาณาจักรหริภุญไชย เพราะมีหลักฐานทางโบราณวัตถุโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตทหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันหลักฐานที่ปรากฏวัดดอยเวียง สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๒๒๐ ในยุคของหริภุญไชย มีการค้นพบจารึกอักขระภาษาพื้นเมืองของพระสงฆ์ที่เป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม

แแหล่งข้องมูล : https://www.tailuebanthi.com/

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน หมู่ 17 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
เบอร์โทรศัพท์
080-0782610
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011766799441&lst=100000345392280%3A100011766799441%3A1525162762&sk=about
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00

วันจันทร์ 08:00 - 17:00

วันอังคาร 08:00 - 17:00

วันพุธ 08:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00

วันศุกร์ 08:00 - 17:00

วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ