logo
ด่านสิงขร
หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
รายละเอียด
ด่านสิงขร เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ระหว่างชายแดนไทยและพม่า จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของคนไทยและคนพม่า สินค้าที่มีจำหน่ายได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือ เหมาะสำหรับเป็นของใช้และตกแต่งบ้าน ต้นไม้ต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับที่ทำจากหินและพลอยหลากชนิด
ลักษณะเด่น
ด่านสิงขร ชายแดนไทย-พม่า มีตลาดค้าขายระหว่างชายแดน ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทั้งของไทยและพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเลือกชมและซื้อของฝากกลับบ้านได้ทุกวัน
ประวัติ
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่เป็นเพียงจุดผ่อนปรนการค้า ยังไม่ได้เปิดเป็นด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ในอดีตบริเวณด่านสิงขรนั้นมีความสำคัญทั้งไทยและพม่า โดยใช้การคมนาคมผ่านดินแดนคาบสมุทรจากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง คือฝั่งทะเลอ่าวไทย ไปยังฝั่งทะเลอันดามัน ที่พม่าเรียกว่า เส้นคาบสมุทร
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00

วันจันทร์ 08:00 - 18:00

วันอังคาร 08:00 - 18:00

วันพุธ 08:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00

วันศุกร์ 08:00 - 18:00

วันเสาร์ 08:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ