logo
วัดมหาวัน
2 ถนนจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-535242
รายละเอียด
วัดมหาวัน เป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี เจดีย์วัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เชื่อกันว่า พระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในด้านแคล้วคลาด ปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ได้ลาภผลและคงกระพันชาตรี หากใครได้มากราบไหว้บูชาพระรอดก็จะพ้นภัยอันตรายทุกสิ่งปวง
ลักษณะเด่น
-วัดเก่าแก่ อายุกว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวี -มีพระพุทธรูปปางนาคปรกที่อัญเชิญมาจากเมืองละดว้ -เป็นกรุพระเครื่องชื่อดัง คือ พระรอดมหาวัน -พระรอดของวัดมหาวัน ถือเป็นแบบพิมพ์องค์พระรอดที่มีชื่อเสียง
ประวัติ
วัดมหาวันวนาราม ตั้งอยู่ที่ถนนจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อาณาเขตทิศเหนือจรดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จรดทางสาธารณประโยชน์และถนนจามเทวี ทิศตะวันออกจรดทางสาธารณประโยชน์และคูเมืองส่งน้ำ ทิศตะวันตกจรดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง หอไตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปพระประธานสร้างด้วยอิฐถือปูน ศิลปะลานนาไทย และเจดีย์ก่ออิฐถือปูนศิลปะลานนาไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
2 ถนนจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์
053-535242
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00

วันจันทร์ 08:00 - 17:00

วันอังคาร 08:00 - 17:00

วันพุธ 08:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00

วันศุกร์ 08:00 - 17:00

วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ