logo
แก่งสะม้าเก้าบั้ง
บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
รายละเอียด
แก่งสะม้าเก้าบั้งเกิดจากการไหลของแม่น้ำน่าน ผ่านโขดหินมากมาย ทำให้เกิดเป็นเกาะแก่งที่งดงาม เหมาะแก่นักท่องเที่ยวในการล่องแก่ง ชมธรรมชาติ ตลอดลำน้ำน่าน มีผืนป่าชุมชนขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี เป็นผืนป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลลงสู่ลำน้ำ
ลักษณะเด่น
แก่งสะม้าเก้าบั้ง
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
Website
http://www.tinitour.com/travel/id/50c07b5ece6c3fe8150003d0/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00

วันจันทร์ 08:00 - 17:00

วันอังคาร 08:00 - 17:00

วันพุธ 08:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00

วันศุกร์ 08:00 - 17:00

วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ