logo
น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
รายละเอียด
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 127 ของประเทศไทย กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เนื้อที่ 859.88 ตร.กม. หรือ 537,424 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ลักษณะเด่น
น้ำมีสีเขียวมรกต บริเวณโดยรอบครอบคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง มีน้ำไหลตลอดปี
ประวัติ
น้ำตกธารสวรรค์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2386 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงตั้งเมืองพะเยาเป็นเมืองขึ้นของนครลำปาง ผู้ครองเมืองนครลำปางทุกคนได้รับพระราชทานนามว่า “พระยาประเทศอุดรทิศ”
ปีพุทธศักราช 2437 พระยาประเทศอุดรทิศ (เจ้าไชยวงศ์) เป็นผู้ครองเมืองพะเยา อาณาเขตการปกครองยึดเอาลำห้วย แม่น้ำ ดอย เป็นหลัก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) เมืองในอำนาจปกครองคลอบคลุมถึง งาว สะเอียบ เชียงม่วน สระ แม่น้ำปั๋ง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในบริเวณเขตแม่น้ำปั๋ง ถือได้ว่าอยู่ในเขตการปกครอง ของพระยาประเทศอุดรทิศ (เจ้าไชยวงศ์) ในสมัยนั้น บริเวณน้ำตกธารสวรรค์ มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งที่รกทึบ ผู้คนยากที่จะเข้ามาสัมผัส
ปีพุทธศักราช 2504 มีชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านบ่อเบี้ย วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ มีการจับปลา ล่าสัตว์ การปลูกพืช ทำไร่-ทำนา ตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ในสมัยนั้นมีการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่ป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ ป่าแม่ร่องขุย คนที่เข้ามาทำไม้ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปั๋ง บริเวณน้ำตกธารสวรรค์เป็นที่พักผ่อน ใช้น้ำในการอุปโภค น้ำตกธารสวรรค์ ลักษณะน้ำใส สีเขียวมรกต ตั้งอยู่กลางแม่น้ำปั๋ง ปีพุทธศักราช 2532 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิก การสัมปทานทำไม้ เรียกว่า ปิดป่า ราษฎรในพื้นที่ยังคงใช้ประโยชน์จากผืนป่าบริเวณน้ำตกธารสวรรค์ ทั้งประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม เรื่อยมา ปีพุทธศักราช 2533 กรมป่าไม้ได้สำรวจเพื่อกำหนดป่าผืนนี้ และบริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีน้ำตกธารสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นที่สำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
Website
https://www.facebook.com/DoiPhuNangNationalPark/?ref=bookmarks
Facebook
https://www.facebook.com/doiphunang.np
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 16:30

วันจันทร์ 08:00 - 16:30

วันอังคาร 08:00 - 16:30

วันพุธ 08:00 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:30

วันศุกร์ 08:00 - 16:30

วันเสาร์ 08:00 - 16:30

ราคาเข้าชม
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
ต่างชาติ เด็ก 50 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท
ไทย เด็ก 10 บาท
หมายเหตุ*
ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคล ผู้สูงอายุ ภิกษุ-สามเณร คนพิการ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี **อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ได้ร่วมโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” โดยในโครงการนี้ก็จะมีขั้นตอนการเที่ยวอุ่นใจ ประกันคุ้มครองคนไทยราคา 10 บาท และประกันคุ้มครองชาวต่างชาติราคา 40 บาท ในระยะเวลา 7 วัน **
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
ลานกางเต็นท์
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ป้ายสื่อความหมาย
ที่พักสัตว์เลี้ยง (สุนัข)
ที่พักสัตว์เลี้ยง (แมว)
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ