logo
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
13 สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ : 054-521118
รายละเอียด
เดิมเรียก วัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ำ องค์เจดีย์ไว้ และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย พระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่านที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง
ลักษณะเด่น
-พระเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปะสุโขทัย
-พระพุทธรูปทองคำ
-วิหารสถาปัตยกรรม
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
13 สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์
054-521118
Website
http://www.rd.go.th/nan/38.0.html
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 06:00 - 18:00

วันจันทร์ 06:00 - 18:00

วันอังคาร 06:00 - 18:00

วันพุธ 06:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 06:00 - 18:00

วันศุกร์ 06:00 - 18:00

วันเสาร์ 06:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ