logo
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
สี่แยกตลาดหนองดอก รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 8604 , 0 5324 8607
รายละเอียด
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง บริเวณด้านหลังตลาดหนอดดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูนประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย

พระนางทรงเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม เป็นนักรบที่มีความสามารถและกล้าหาญชาญชัย พระนางคือผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
สี่แยกตลาดหนองดอก รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์
0 5324 8604 , 0 5324 8607
Website
-
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 04:00 - 22:00

วันจันทร์ 04:00 - 22:00

วันอังคาร 04:00 - 22:00

วันพุธ 04:00 - 22:00

วันพฤหัสบดี 04:00 - 22:00

วันศุกร์ 04:00 - 22:00

วันเสาร์ 04:00 - 22:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงแรม
สุขา
ร้านอาหาร
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ