logo
นอร์ท ออร์แกนิค ไทย ฟาร์ม
139/9 หมู่ 1 ซอย- ถนนพหลโยธิส ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ : 0861159991
รายละเอียด
ผลิต พืช ผัก อินทรีย์. สินค้าเกษตร ออร์แกนิค
ลักษณะเด่น
ฟาร์ม ผักอินทรีย์
ประวัติ
เกิดจากความตั้งใจ รักษาสุขภาพของคนที่เรารัก เราจึง ปลูกผัก อินทรีย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
139/9 หมู่ 1 ซอย- ถนนพหลโยธิส ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์
0861159991
Website
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-267058410618864/
Facebook
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-267058410618864/
Line
line://ti/p/@epy9589z
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00

วันจันทร์ 08:00 - 18:00

วันอังคาร 08:00 - 18:00

วันพุธ 08:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00

วันศุกร์ 08:00 - 18:00

วันเสาร์ 08:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ