logo
น้ำผึ้งป่าคุณลันนา
118/1 หมู่ 3 ซอย8 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ : 064 1693625, 089 5615426
รายละเอียด
น้ำจากดอกไม้ป่า 100%
pure natural honey 100%
ไม่เจือสี ไม่ปรุงรส ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
118/1 หมู่ 3 ซอย8 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์
064 1693625, 089 5615426
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ