logo
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
รายละเอียด
-ชม ชิม ช็อป สินค้าชุมชนตลาดน้ำท่าคา (ตลาดน้ำมีทุกวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทุกวันขึ้นและแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ)
-ลงเรือพายชมธรรมชาติริมฝั่งคลอง ไปตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น ร.5 ณ บ้านกำนันจัน เป็นบ้านเรือนไทยเก่าแก่ (จองก่อนเข้าชมบ้านกำนันจัน)
-เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชน ร่วมทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลาดน้ำท่าคาจากเรื่องราวของมะพร้าว ชมภูมิปัญญาการทำน้ำตาลมะพร้าว ได้แก่
- การขึ้นเก็บน้ำตาลมะพร้าวจากต้น
- การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณ
- เติมความหวาน เรียนรู้การทำขนมโบราณจากน้ำตาลมะพร้าวท่าคา
- การจักสานก้านมะพร้าว ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนท่าคา
- การจักสานทางมะพร้าวสด นำมาสานเป็นหมวก ตะกร้า ฯลฯ
- เรือดุ๊กดิ๊กจากกาบมะพร้าว
ลักษณะเด่น
เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชน ร่วมทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลาดน้ำท่าคา จากเรื่องราวของมะพร้าว ชมภูมิปัญญาการทำน้ำตาลมะพร้าว
- การขึ้นเก็บน้ำตาลมะพร้าวจากต้น
- การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณ
- เติมความหวาน เรียนรู้การทำขนมโบราณจากน้ำตาลมะพร้าวท่าคา
- การจักสานก้านมะพร้าว ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนท่าคา
- การจักสานทางมะพร้าวสด นำมาสานเป็นหมวก ตะกร้า ฯลฯ
- เรือดุ๊กดิ๊กจากกาบมะพร้าว
ประวัติ
ชุมชนท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ชาวบ้านมีอาชีพ ทำสวนปลูกพืชล้มลุก เช่น หอม กระเทียม พริกสด ฯลฯ ในสมัยก่อนชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ในสวนของแต่ละคนที่เหลือจากการเก็บไว้รับประทานในครัวเรือน มาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งชาวบ้านจะนัดแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในวันขึ้นและแรม 2 ค่ำ 7 ค่ำ และ 12 ค่ำ โดยการสัญจรทางเรือ เนื่องจากในอดีตยังไม่มีถนน ต่อมาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้านอื่นมากขึ้นจึงพัฒนาเป็นตลาดน้ำท่าคาเพิ่มเป็นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ สินค้าหลักของชุมชนคือ น้ำตาลสด น้ำตาลมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
*ค่ากิจกรรมคิดตามฐานการเรียนรู้
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ