logo
วัดพญาชมภู
88 หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หมู่ 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2346
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2350
ลักษณะเด่น
วังมัจฉาพญาชมภู เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด มีลักษณะเป็นคลองน้ำไหลตลอดเวลามีมาคู่กับอนุสาวรีย์พญาชมภู มีปลาหลายชนิดนับหมื่นตัว ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวแวะมาชมสม่ำเสมอ
ประวัติ
วัดนั้นได้มาจากคำบอกเล่าของอดีตเจ้าอาวาสและบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมา ได้เล่าว่า วัดพญาชมภู สำหรับประวัติวัดนั้น เนื่องจากกาลเวลาได้ผ่านล่วงเลยยมานานแล้ว จึงไม่ได้หลงเหลือหลักฐานทางเอกสารในการสร้างวัดได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
88 หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หมู่ 2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 06:00 - 18:00

วันจันทร์ 06:00 - 18:00

วันอังคาร 06:00 - 18:00

วันพุธ 06:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 06:00 - 18:00

วันศุกร์ 06:00 - 18:00

วันเสาร์ 06:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ