logo
Baan Suan Suk Jai Organic Farm
271 หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
รายละเอียด
สุขใจฟาร์ม มีทั้งที่พักและกิจกรรม Workshop อาทิ การปลูกข้าว ปลูกผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำบัญชีครัวเรือน และการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิต เมื่อมีวิกฤติ (Covid-19) ย่อมมีโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆ บนฐานของภูมินิเวศวัฒนธรรมของชุมชน
"เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความมั่นคงทางอาหาร คือ ความมั่นคงของชีวิต"
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
‘สุขใจฟาร์ม’
ฟาร์มที่เริ่มต้นบนผืนดินของคุณตาและคุณยาย โดยชื่อ ตาใจ และ ยายสุข มรดกผืนสุดท้าย ในพื้นที่ 15 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ถูกส่งผ่านสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เดิมทีครอบครัวทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวแบบเคมี แต่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด จึงมีแนวคิดอยากปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกอยู่ 2 ปี จนประสบความสำเร็จ สร้างระบบนิเวศที่หมุนเวียนภายในฟาร์ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ แล้วจึงขับเคลื่อนชุมชน ให้เติบโตไปด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ให้มีความความมั่นคงทางอาหาร สร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรม โดยมีฟาร์มมาร์เก็ตเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ พืชผัก ให้คนปลูกกับคนกินได้มาเจอกัน ส่วนสินค้าของฟาร์ม นอกเหนือจากข้าวแล้ว ยังมีไข่ไก่ และ ผักตามฤดูกาล อีกทั้งยังเปิดเป็นฟาร์มสเตย์ เพื่อให้คนที่สนใจได้มาพักผ่อน และ เรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
271 หมู่ 14 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
Facebook
Baan Suan Suk Jai Organic Farm
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 09:00 - 18:00

วันจันทร์ 09:00 - 18:00

วันอังคาร 09:00 - 18:00

วันพุธ 09:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 09:00 - 18:00

วันศุกร์ 09:00 - 18:00

วันเสาร์ 09:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
ฟาร์มสเตย์
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ