logo
ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมทรสงคราม 75000 หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ : 034711893
รายละเอียด
ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งค่ายดาราศาสตร์ และป่าชายเลน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถรับชมได้ โดยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพ
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งเรียนรู้ สันทนาการ เสริมทักษะ สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ
สถานที่ตั้ง ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเรื่องดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง) และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการดูแลบำรุงรักษาป่าชายเลนอย่างครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมทรสงคราม 75000 หมู่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์
034711893
Website
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1/141003406038487
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพักรับรอง
สุขา
ป้ายสื่อความหมาย
ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ
ทางลาด
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ