logo
ป่าปรงพันปี (อุทยานแห่งชาติภูแลนคา)
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-109-786 และ 093-093-9193
รายละเอียด
ต้นปรงที่พบบริเวณป่าปรงพันปี มี 2 ชนิดได้แก่ ปรงเขา (Cycas pestinate Buch.-Ham.) ซึ่งมีลำต้นสูงได้ประมาณ 12 เมตร พบที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-1300 เมตร กระจายพันธุ์ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา และ ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes A.Lindstrom & K.D.Hill) หรือปรงเท้าช้าง หรือปรงไอ้ตีนโต ลำต้นสูง 1-3 เมตร ซึ่งลักษณะโคนต้นแบน คล้ายเท้าช้าง
ในประเทศไทยมีรายงานพบต้นปรงเพียง 11 ชนิด จาก 98 ชนิด ทั่วโลก ปรงไทยทุกชนิดจัดเป็นพืชที่โตช้ามาก เจริญเติบโตเฉพาะในบางที่ ปรงทุกชนิดจัดเป็นพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ อนุสัญญาไซเตส (CITES) ในบัญชีที่ 2”
นับได้ว่าป่าปรงพันปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมของต้นปรงเท้าช้าง หรือปรงชัยภูมิ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
ป่าปรงพันปีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพบปรงเท้าช้าง (ปรงชัยภูมิ) อายุประมาณ มีขนาดใหญ่ สูง 4-6 เมตร ขึ้นอยู่ในป่าเต็งรัง บริเวณหน้าผายอดภูคี กระจายทั่วพื้นที่ป่า เนื้อที่ 200 ไร่ มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดชัยภูมิ นักท่องเที่ยวสามารถชมต้นปรงชัยภูมิ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ข้อมูลเพิ่มเติม

“นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนมีมนต์สะกดไว้  ได้แก่ ผาชมจันทร์ ผาธงแดง และสามารถมองเห็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง เนื่องจากด้านบนไม่มีไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ” 

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์
044-109-786 และ 093-093-9193
Facebook
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:00 - 18:00

วันจันทร์ 08:00 - 18:00

วันอังคาร 08:00 - 18:00

วันพุธ 08:00 - 18:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 18:00

วันศุกร์ 08:00 - 18:00

วันเสาร์ 08:00 - 18:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ