logo
ไร่ภูแสงทอง
81 หมู่17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
รายละเอียด
ออร์แกนิคฟาร์ม มาตราฐาน Organic Thailand แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหารสุขภาพ กาแฟสด และ ของฝากเมืองภูเขียว
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
81 หมู่17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 หมู่ 17 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ