logo
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน
58 หมู่ 6 ตำบล มหาสอน อำเภอ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
รายละเอียด
บ้านสวนขวัญจังหวัดลพบุรี อยู่ที่ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านมหาสอน ชุมชนที่อยู่ติดลุ่มน้ำบางขาม เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์สวยงามสงบเหมาะแก่การพักผ่อน และในอดีตมีฉายาว่าอู่ข้าว ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าวจึงทำให้ข้าวที่เพาะปลูกบริเวณนี้มีคุณภาพที่ดี ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันปีในยุคทราวดีต้นกำเนินธิดาเมืองละโว้ พระนางจามเทวี และ เรียนรู้การพึ่งตนเองน้อมนำศาสตร์พระราชา ทั้งยังมีอาหารพื้นบ้านและผลผลิตทางการเกษตรสด ๆ ปลอดภัยไร้สารเคมีมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและซื้อกลับ สัมผัสการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและวิถีชุมชนโดยการนั่งรถอีแต๋น และ ทำกิจกรรมพึ่งตนเองที่ฟาร์ม ล่องแพไม้ไผ่ยามเย็นสัมผัสวิถีคนลุ่มน้ำ บางเวลา ณ. บางขาม

โปรแกรมการท่องเที่ยว
- บ้านสวนขวัญ เรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยศาสตร์พระราชา,การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง,พิพิธภัณฑ์โรงสีข้าว,การทำพิซซ่าเตาถ่าน,แช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพร จากภูมิปัญญาของชุมชน,ทำขนมไทย,ล่องแพเปียก             
- นั่งอีแต๋น ชมวิถีชุมชน เรียนรู้การสานตะกร้าหวาย,การทำแคปหมู,การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด,การทำผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา,ชมบ้านไทยโบราณ,ชมวิถีชาวนาไทย,การดำนา,การเกี่ยวข้าว

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- วัลลภาฟาร์ม ต.เขาพระงาม อ.เมือง  จ.ลพบุรี ระยะทาง 35 กม.                          
- บ้านดินมดแดง  ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง 65 กม.                          
- กลุ่มชาติพันธ์  ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี ระยะทาง 15  กม.                         
 - ผลิตภัณฑ์ขนมไทย    ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 25  กม.

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
 -ไข่เค็ม พอกด้วยดินสอพอง+ใบเตย,แคปหมู,น้ำพริกแดง,น้ำพริกขี้กา,ผลิตผลทางการ  เกษตรตามฤดูกาล,ตะกร้าหวาย สินค้า OTOP
ลักษณะเด่น
- กินกุ้ง ล่องแพเปียก
- นั่งอีแต๋น เที่ยวชุมชน
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
58 หมู่ 6 ตำบล มหาสอน อำเภอ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
Facebook
https://www.facebook.com/Bansuankwan/
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 11:30 - 18:30

ราคาเข้าชม
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 495 บาท
ต่างชาติ เด็ก 250 บาท
ไทย ผู้ใหญ่ 495 บาท
ไทย เด็ก 250 บาท
หมายเหตุ*
1-4 ท่าน 495บาท/ท่าน 5-15 450บาท/ท่าน 16-30 400 บาท/ท่าน 31-60 350 บาท/ท่าน เด็กไม่เกิน 6 ขวบ ฟรี 7 ขวบขึ้นไปครึ่งราคา
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ