logo
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 188/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 039-389244
รายละเอียด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการความรู้ และฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและแมลงเศรษฐกิจ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง และการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ ดังนี้
- จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์
- จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง
- จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง
- จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด
- จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง และผึ้งชันโรง
- จุดเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกพืชผักในภาชนะ การเพาะเห็ดนาฟ้า )

โปรแกรมการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี (ทุ่งเพล) ระยะทาง 21 กม.
- ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัด จันทบุรี ระยะทาง 24 กม.
- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี ระยะทาง 25 กม.
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 48 กม.
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี ระยะทาง 5 กม.

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
- น้ำผึ้ง
- น้ำผึ้งชันโรง
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งและผึ้งชันโรง (สบู่น้ำผึ้ง แชมพูน้ำผึ้งสมุนไพร ไขผึ้งสมุนไพร ลิบบาล์มไขผึ้ง โลชั่นโปรโปลิส ครีมนมผึ้ง)
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและผึ้งชันโรง
1. รูปแบบวิธีจัดกิจกรรม : ฐานเรียนรู้ สาธิต/อบรม/ฝึกอาชีพ
2. วิถีชีวิตชุมชน : รวบรวมผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง
3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว :
- ชม (การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ)
- ชิม (น้ำผึ้ง)
- ช๊อป (ผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกร)
- แชะ (การเลี้ยงผึ้ง การปลูกผักในภาชนะ ทุ่งดอกดาวกระจาย)
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 188/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์
039-389244
Website
http://www.aopdb02.doae.go.th/
Facebook
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-243890958994613/
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ