logo
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
บ้านดงน้อย 165 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
รายละเอียด
1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : ชมจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร ดูการขยายพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชมวิถีของคนในชุมชนกับเขื่อนห้วยหลวง พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนห้วยหลวง
2. วิถีชีวิตชุมชน : ชมวิถีชีวิตคนในชุมชนด้านการทำการเกษตรและประมงพื้นบ้านบริเวณเขื่อนห้วยหลวง
3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช และสัมผัสใกล้ชิดการทำประมงพื้นบ้านของคนในชุมชนเขื่อนห้วยหลวง

โปรแกรมการท่องเที่ยว
1) มกราคม-มีนาคม  ชมทิวทัศน์เขื่อนห้วยหลวงและสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อส่งออก กลุ่มคนรักมะม่วง อ.หนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
2) เมษายน-สิงหาคม ชมสวนอินทผาลัมสวนธัญพร  ต.สร้างก่อ  อ.กุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
3) กันยายน-ธันวาคม ชมทิวทัศน์เขื่อนห้วยหลวง  กางเต้นแค้มไฟ   กิจกรรมประมงพื้นบ้าน  การแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย  ขนมถั่วตัด

เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
1. สวนอินทผาลัม ธัญพร  ต.สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะทาง 17 กิโลเมตร
2. สวนมะม่วงส่งออก วิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง จังหวัดอุดรธานี ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ระยะทาง 45 กิโลเมตร
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน ต.หนองโน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ระยะทาง 5 กิโลเมตร

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
1. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการส่งออกของวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วงจังหวัดอุดรธานี  ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2. ถั่วลิสงคั่วทราย ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
3. ลูกอินทผาลัมและอินทผาลัมแปรรูป ของสวนอินทผาลัมธัญพร ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะเด่น
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : ศูนย์ฯ มีพื้นที่ติดกับบริเวณเขื่อนห้วยหลวง มีภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้าน ชมจุดการเรียนรู้, แปลงเรียนร็เกษตร ที่สำคัญศูนย์ฯ มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ได้มาตรฐานและความพร้อมในการผลิตพันธุ์พืช
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
บ้านดงน้อย 165 หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
Facebook
https://www.facebook.com/aopdt03
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ