logo
ตลาดไม้ดอก-ไม้ประดับ
ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
รายละเอียด
1. รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม : เป็นจุดเรียนรู้การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ
2. วิถีชีวิตชุมชน : เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองบง ส่วนใหญ่จะทำการผลิตไม้ดอก-ไม้ประดับ ออกจำหน่ายตลอดทั้งปี
3. การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องการผลิตตั้งแต่การเพาะเมล็ด การจัดการตั้งแต่ต้นการผลิตจนจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ จากกลุ่มเกษตรกรได้
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นออแกนิกส์ฟาร์ม
การมีส่วนร่วม

โปรแกรมการท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
เส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ (พร้อมระยะทาง/กม.)
- แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่ใกล้เคียง
- ระยะทาง 3 กม.

สินค้าวิสาหกิจชุมชนในชุมชน
ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง สร้อยไก่ พิทูเนีย แพงพวย ฯลฯ
ลักษณะเด่น
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ : เป็นตลาดจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ เมืองหนาว
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลมาจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ม.4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 08:30 - 16:30

วันจันทร์ 08:30 - 16:30

วันอังคาร 08:30 - 16:30

วันพุธ 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:30

วันศุกร์ 08:30 - 16:30

วันเสาร์ 08:30 - 16:30

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ