logo
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงราย (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 0850419986
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการฝึกอบรมอาชีพ และจัดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน และให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มเครือข่ายอาชีพต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์
0850419986
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ