logo
ท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำท่าคา
ตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียด
สัมผัสวิถีชุมชนท่าคา ชุมชนเก่าแก่ที่ชาวบ้านมีอาชีพทำสวน ปลูกพืชล้มลุก และร่วมกันจัดตั้งตลาดน้ำท่าคา ตลาดโบราณ สถานที่ท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าชุมชนน น้ำตาลมะพร้าว อาหาร สินค้า OTOP
ลักษณะเด่น
-
ประวัติ
-
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
ตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 06:00 - 15:00

วันเสาร์ 06:00 - 15:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
โฮมสเตย์
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ