logo
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซอยเพชรสมุทร ถนนเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
รายละเอียด
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบ้านแหลมในอดีตชื่อ วัดศรีจำปา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ลักษณะเด่น
- พระรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระประจำวันเกิดวันพุธเวลากลางวัน หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อโสธร กับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรเช่นเดียวกันหลวงพ่อบ้านแหลม สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น หลวงพ่อวัดบ้านแหลม มีความสูง 167 เซนติเมตร

- พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อบ้านแหลม ภายในบริเวณวัดเพชรสมุทรยังมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จัดแสดงพระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยต่าง ๆ โบราณวัตถุ เครื่องลายคราม และธรรมมาสน์บุษบกสมัยกรุงศรีอยุธยา

- เทศกาลเกี่ยวกับหลวงพ่อบ้านแหลม งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม จัดให้มีขึ้นปีละ 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 13 เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งที่ 2 งานสาร์ท เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) และช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ 7 วัน ความเชื่อและวิธีการบูชา เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองคำเปลวหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วจะช่วยเสริมอำนาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้จะได้สมความปรารถนาและกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยการว่าจ้างคณะละครรำมารำแก้บนถวาย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการเสดงละคร
ประวัติ
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตาม ตำนานเล่าว่า ในปี พ.ศ. 2307ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณตำบล แม่กลองเหนือวัดศรีจำปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" ตามชื่อห มู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้านแหลม" ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอาราม หลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับ พระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซอยเพชรสมุทร ถนนเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ข้อมูลทั่วไป
เวลาทำการ

วันอาทิตย์ 05:00 - 20:00

วันจันทร์ 05:00 - 20:00

วันอังคาร 05:00 - 20:00

วันพุธ 05:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี 05:00 - 20:00

วันศุกร์ 05:00 - 20:00

วันเสาร์ 05:00 - 20:00

ราคาเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
หมายเหตุ*
-
สิ่งอำนวยความสะดวก
สุขา
ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ป้ายสื่อความหมาย
ป้ายชี้ทางเข้าถึง
ทางลาด
แผนที่การเดินทาง
แนะนำข้อมูลที่คุณอาจสนใจ